18 Temmuz 2018 Çarşamba

Tanıtım

2337 defa okundu

 

Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur.

Merkezin kuruluş amacı;

a) Üniversite mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalışmaları ve etüd projeleri yapmak ve istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hizmeti vermek,

b) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında eğitim programları düzenlemek, eğitim programlarını tamamlayanlara sertifika vermek,

c) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak,

ç) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile istatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek.

d) İstatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak

 olarak belirlenmiş ve Merkezin görevleri,

 a) İstatistik ve biyoistatistik konularında üniversite mensuplarının ihtiyaç duydukları analiz ve değerlendirmeleri yapmak,

b) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma ve incelemeler yapmak.,

c) Eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek,

ç) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma, etüd ve proje çalışmaları yapmak ve yapanlara destek olmak.,

d) Üniversite Rektörlüğü ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri doğrultusunda istatistik faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazırlamak,

e) Eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek

 şeklinde düzenlenmiştir.  

 

 


>>


>>Kamuoyu Araştırmaları


>>İstatistik Analizler


>>Müşteri Araştırmaları


>>Risk Analizleri


>>Aktüeryal Analizler